Fysiotherapie Speelzijde

Zonder verwijzing (DTF)

Bij fysiotherapie Speelzijde kunt u zonder verwijzing behandeld worden. Dit wordt directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) genoemd.

U hoeft dus niet eerst naar de huisarts voor een verwijzing.  Via een screening wordt altijd eerst gekeken of u klachten behandelbaar zijn met fysiotherapie. Zo niet wordt u verwezen naar de huisarts. 

Ook zonder verwijzing worden de behandelingen door uw zorgverzekering vergoed. (mits u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie)